banner5
Master of Accounting Program - MAP

สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner0
banner1
Master of Accounting Program - MAP

เป้าหมายของโครงการฯ คือ การสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก โดยเน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner2
Master of Accounting Program - MAP

สร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก

banner3
Master of Accounting Program - MAP

เน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ

banner4
Master of Accounting Program - MAP

ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ

banner5
Master of Accounting Program - MAP

สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner0

ทัศนคติดีๆ

ที่นักศึกษามีต่อโครงการฯ
ดูทั้งหมด


ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย ได้เจอเพื่อน ๆ ที่ไม่รู้จักเลย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บรรยากาศในห้องเรียนจริง ๆ ดีมาก

ย้อนกลับเมื่อ 2 ปีก่อน เราไม่อยากสอบ CPA แต่จะต้องทำอะไรสักอย่าง ไม่อยากเสียเวลา จึงตัดสินใจเรียนปริญญาโท ซึ่งปีแรกที่ได้เรียน ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย ได้เจอเพื่อน ๆ ที่ไม่รู้จักเลย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บรรยากาศในห้องเรียนจริง ๆ ดีมาก ได้คุยกับเพื่อนหลายคน ฟังอาจารย์แบบไม่หลุด แต่น่าเสียดายที่สุดเป็นช่วงที่เจอโควิดในช่วงปลายปีของปี 1 ซึ่งลากยาวมาจนถึงจบปี 2 ที่จะต้องมาเรียนออนไลน์แทน มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากจริง ๆ สุดท้ายนี้ อยากขอบคุณเพื่อนหลาย ๆ คนที่เราคุยด้วยบ่อย ๆ ที่ช่วยเหลือ แบ่งปันความรู้

วลัยพร ยอดเพชร


alumni4


MAP ทำให้เปิดโลกทัศน์ขององค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น

รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ MAP ทำให้เปิดโลกทัศน์ขององค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น ขอบคุณที่นี่ทำให้เจอเพื่อน ๆ ที่น่ารัก และคณาจารย์อันทรงเกียรติทุก ๆ ท่านค่ะ

ขนิษฐา ศรีสวัสดิ์


alumni0


อาจารย์ทุก ๆ ท่าน สละเวลามามอบความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าให้แก่นักศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานในอนาคต

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่สละเวลามามอบความรู้และประสบการณ์ที่มีค่าให้แก่นักศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานในอนาคต และขอบคุณพี่ ๆ โครงการฯ ที่คอยช่วยเหลือและประสานงานให้นักศึกษอย่างดีเยี่ยม และสุดท้าย ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคน ที่มอบประสบการณ์ดี ๆ ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

สัญธิชัย วงษ์โทน


alumni1


การได้เข้ามาศึกษาในโครงการ MAP ทำให้ได้รับความรู้เชิงลึกในด้านบัญชี ภาษี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในองค์กร

การได้เข้ามาศึกษาในโครงการ MAP ทำให้ได้รับความรู้เชิงลึกในด้านบัญชี ภาษี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในองค์กร รวมถึงยังได้ประสบการณ์มากมายจากการได้เรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ที่หลากหลาย ต่างอาชีพ ต่างอายุ ได้มีการแชร์ประสบการณ์ ความรู้ ความคิด ร่วมกัน และเพื่อน ๆ ที่น่ารักยังได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างดีตลอดการศึกษา :)

สาริสา นันทุรัตน์


alumni2


สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MAP เป็นโครงการที่ให้ความรู้ทางด้านบัญชี และอื่น ๆ ที่หลากหลาย โดยผ่านการถ่ายทอดมาจากคณาจารย์ที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นทำให้เกิดมุมมองที่หลากหลาย และยังได้มิตรภาพที่ดีอีกด้วย

ตถตา ทองบัว


alumni3


ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย ได้เจอเพื่อน ๆ ที่ไม่รู้จักเลย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บรรยากาศในห้องเรียนจริง ๆ ดีมาก

ย้อนกลับเมื่อ 2 ปีก่อน เราไม่อยากสอบ CPA แต่จะต้องทำอะไรสักอย่าง ไม่อยากเสียเวลา จึงตัดสินใจเรียนปริญญาโท ซึ่งปีแรกที่ได้เรียน ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย ได้เจอเพื่อน ๆ ที่ไม่รู้จักเลย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บรรยากาศในห้องเรียนจริง ๆ ดีมาก ได้คุยกับเพื่อนหลายคน ฟังอาจารย์แบบไม่หลุด แต่น่าเสียดายที่สุดเป็นช่วงที่เจอโควิดในช่วงปลายปีของปี 1 ซึ่งลากยาวมาจนถึงจบปี 2 ที่จะต้องมาเรียนออนไลน์แทน มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากจริง ๆ สุดท้ายนี้ อยากขอบคุณเพื่อนหลาย ๆ คนที่เราคุยด้วยบ่อย ๆ ที่ช่วยเหลือ แบ่งปันความรู้

วลัยพร ยอดเพชร


alumni4


MAP ทำให้เปิดโลกทัศน์ขององค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น

รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ MAP ทำให้เปิดโลกทัศน์ขององค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น ขอบคุณที่นี่ทำให้เจอเพื่อน ๆ ที่น่ารัก และคณาจารย์อันทรงเกียรติทุก ๆ ท่านค่ะ

ขนิษฐา ศรีสวัสดิ์


alumni0

02-613-2198, 02-226-4510
All Rights Reserved Thammasat Business School