banner4
Master of Accounting Program - MAP

สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner0
Master of Accounting Program - MAP

เป้าหมายของโครงการฯ คือ การสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก โดยเน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner1
Master of Accounting Program - MAP

สร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก

banner2
Master of Accounting Program - MAP

เน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ

banner3
Master of Accounting Program - MAP

ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ

banner4
Master of Accounting Program - MAP

สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner0
Master of Accounting Program - MAP

เป้าหมายของโครงการฯ คือ การสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก โดยเน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง


ทัศนคติดีๆ

ที่นักศึกษามีต่อโครงการฯ
ดูทั้งหมด


มากกว่าความรู้ ประสบการณ์ คือ มิตรภาพดี ๆ

ขอขอบพระคุณอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่มอบความรู้และประสบการณ์ดี ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการทำงานมาก ๆ ค่ะ สิ่งที่จากการเรียนปริญญาโทในครั้งนี้ ให้มากกว่าความรู้ ประสบการณ์ คือ มิตรภาพดี ๆ ระหว่างเพื่อน ๆ ร่วมรุ่น MAP 16 ที่มีทั้งเพื่อนจบบัญชีและสาขาอื่น รู้สึกยินดีมาก ๆ ที่ได้รู้จักเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ร่วมรุ่น MAP 16 และรุ่นพี่/รุ่นน้อง MAP อื่น ๆ นะคะ ตลอดระยะเวลา 2 ปี สนุกมากๆ อยากไปเรียนทุกวัน อยากเจอเพื่อนๆ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปด้วยกัน สุดท้ายขอขอบคุณพี่ ๆ โครงการฯ ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการเรียนในยุค Covid มาก ๆ ค่ะ

อริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์


alumni4


ได้ความรู้แน่น ๆ และรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้

สำหรับเรื่องการเรียนในโครงการปริญญาโททางการบัญชีนั้น ได้ความรู้แน่น ๆ และรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่พยายามถ่ายทอดความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับพวกเรา โดยเฉพาะ อาจารย์วิภาดา ตันติประภา ผู้อำนวยการโครงการฯ และพี่โครงการฯ ทุกคน ที่คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่อง ต้องขอบคุณที่แห่งนี้ ที่ทำให้นาวได้รู้จักกับเพื่อนทุกคน ต่างคนทำงานหลากหลายสายอาชีพ ไม่ได้มีแค่บัญชี บางคนสนิทมาก บางคนไม่ค่อยสนิท แต่อย่างน้อยเราเคยได้พูดคุยกัน ส่งรอยยิ้มและความรู้สึกดี ๆ ให้กันเสมอเมื่อเจอกัน ถึงแม้เวลาที่ผ่านมาจะไม่ยาวมาก แต่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญและดีมาก ๆ ได้มิตรภาพดี ๆ จากเพื่อนทุกคน หวังว่าความทรงจำนี้จะอยู่กับเราตลอดไป <3

ชนาธิป เพียงโงก


alumni0


MAP ทำให้เปิดโลกทัศน์ขององค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น

รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ MAP ทำให้เปิดโลกทัศน์ขององค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น ขอบคุณที่นี่ทำให้เจอเพื่อน ๆ ที่น่ารัก และคณาจารย์อันทรงเกียรติทุก ๆ ท่านค่ะ

ขนิษฐา ศรีสวัสดิ์


alumni1


การเรียนการสอน เน้นการศึกษาเเละการนำเสนอต่อชั้นเรียน กระตุ้นให้มีความกล้าเเสดงออก เเละเเสดงทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้เรียน

MAP เป็นโครงการที่ให้ความรู้ ด้านการบัญชี ภาษีอากร เเละกฏหมาย ภายใต้สภาพเเวดล้อมทางการเรียนที่ดี เต็มไปด้วยอาจารย์เเละวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ระบบการสอนเน้นงานกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม เเละการทำงานเป็นทีม เหมาะสำหรับคนที่ชอบการทำงานเป็นทีม การเรียนการสอน เน้นการศึกษาเเละการนำเสนอต่อชั้นเรียน กระตุ้นให้มีความกล้าเเสดงออก เเละเเสดงทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ขอบคุณเพื่อน ๆ เจ้าหน้าที่โครงการฯ เเละอาจารย์ทุกท่านมาก ๆ ค่ะ

พิชญาภา ตุลย์ชรัชต์กุล


alumni2


การได้เข้ามาศึกษาในโครงการ MAP ทำให้ได้รับความรู้เชิงลึกในด้านบัญชี ภาษี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในองค์กร

การได้เข้ามาศึกษาในโครงการ MAP ทำให้ได้รับความรู้เชิงลึกในด้านบัญชี ภาษี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในองค์กร รวมถึงยังได้ประสบการณ์มากมายจากการได้เรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ที่หลากหลาย ต่างอาชีพ ต่างอายุ ได้มีการแชร์ประสบการณ์ ความรู้ ความคิด ร่วมกัน และเพื่อน ๆ ที่น่ารักยังได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างดีตลอดการศึกษา :)

สาริสา นันทุรัตน์


alumni3


มากกว่าความรู้ ประสบการณ์ คือ มิตรภาพดี ๆ

ขอขอบพระคุณอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่มอบความรู้และประสบการณ์ดี ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการทำงานมาก ๆ ค่ะ สิ่งที่จากการเรียนปริญญาโทในครั้งนี้ ให้มากกว่าความรู้ ประสบการณ์ คือ มิตรภาพดี ๆ ระหว่างเพื่อน ๆ ร่วมรุ่น MAP 16 ที่มีทั้งเพื่อนจบบัญชีและสาขาอื่น รู้สึกยินดีมาก ๆ ที่ได้รู้จักเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ร่วมรุ่น MAP 16 และรุ่นพี่/รุ่นน้อง MAP อื่น ๆ นะคะ ตลอดระยะเวลา 2 ปี สนุกมากๆ อยากไปเรียนทุกวัน อยากเจอเพื่อนๆ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปด้วยกัน สุดท้ายขอขอบคุณพี่ ๆ โครงการฯ ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการเรียนในยุค Covid มาก ๆ ค่ะ

อริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์


alumni4


ได้ความรู้แน่น ๆ และรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้

สำหรับเรื่องการเรียนในโครงการปริญญาโททางการบัญชีนั้น ได้ความรู้แน่น ๆ และรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่พยายามถ่ายทอดความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับพวกเรา โดยเฉพาะ อาจารย์วิภาดา ตันติประภา ผู้อำนวยการโครงการฯ และพี่โครงการฯ ทุกคน ที่คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่อง ต้องขอบคุณที่แห่งนี้ ที่ทำให้นาวได้รู้จักกับเพื่อนทุกคน ต่างคนทำงานหลากหลายสายอาชีพ ไม่ได้มีแค่บัญชี บางคนสนิทมาก บางคนไม่ค่อยสนิท แต่อย่างน้อยเราเคยได้พูดคุยกัน ส่งรอยยิ้มและความรู้สึกดี ๆ ให้กันเสมอเมื่อเจอกัน ถึงแม้เวลาที่ผ่านมาจะไม่ยาวมาก แต่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญและดีมาก ๆ ได้มิตรภาพดี ๆ จากเพื่อนทุกคน หวังว่าความทรงจำนี้จะอยู่กับเราตลอดไป <3

ชนาธิป เพียงโงก


alumni0

02-613-2198, 02-226-4510
All Rights Reserved Thammasat Business School