banner5
Master of Accounting Program - MAP

สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner0
banner1
Master of Accounting Program - MAP

เป้าหมายของโครงการฯ คือ การสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก โดยเน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner2
Master of Accounting Program - MAP

สร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก

banner3
Master of Accounting Program - MAP

เน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ

banner4
Master of Accounting Program - MAP

ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ

banner5
Master of Accounting Program - MAP

สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner0

ทัศนคติดีๆ

ที่นักศึกษามีต่อโครงการฯ
ดูทั้งหมด


การได้เข้ามาศึกษาในโครงการ MAP ทำให้ได้รับความรู้เชิงลึกในด้านบัญชี ภาษี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในองค์กร

การได้เข้ามาศึกษาในโครงการ MAP ทำให้ได้รับความรู้เชิงลึกในด้านบัญชี ภาษี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในองค์กร รวมถึงยังได้ประสบการณ์มากมายจากการได้เรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ที่หลากหลาย ต่างอาชีพ ต่างอายุ ได้มีการแชร์ประสบการณ์ ความรู้ ความคิด ร่วมกัน และเพื่อน ๆ ที่น่ารักยังได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างดีตลอดการศึกษา :)

สาริสา นันทุรัตน์


alumni4


The course content was excellent and the delivery method fitted in very well with my work schedule.

Thank you to the MAP program and all its staff for your support and learning opportunities. The course content was excellent and the delivery method fitted in very well with my work schedule.

อนัญญา จงสงวน


alumni0


ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย ได้เจอเพื่อน ๆ ที่ไม่รู้จักเลย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บรรยากาศในห้องเรียนจริง ๆ ดีมาก

ย้อนกลับเมื่อ 2 ปีก่อน เราไม่อยากสอบ CPA แต่จะต้องทำอะไรสักอย่าง ไม่อยากเสียเวลา จึงตัดสินใจเรียนปริญญาโท ซึ่งปีแรกที่ได้เรียน ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย ได้เจอเพื่อน ๆ ที่ไม่รู้จักเลย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บรรยากาศในห้องเรียนจริง ๆ ดีมาก ได้คุยกับเพื่อนหลายคน ฟังอาจารย์แบบไม่หลุด แต่น่าเสียดายที่สุดเป็นช่วงที่เจอโควิดในช่วงปลายปีของปี 1 ซึ่งลากยาวมาจนถึงจบปี 2 ที่จะต้องมาเรียนออนไลน์แทน มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากจริง ๆ สุดท้ายนี้ อยากขอบคุณเพื่อนหลาย ๆ คนที่เราคุยด้วยบ่อย ๆ ที่ช่วยเหลือ แบ่งปันความรู้

วลัยพร ยอดเพชร


alumni1


มากกว่าความรู้ ประสบการณ์ คือ มิตรภาพดี ๆ

ขอขอบพระคุณอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่มอบความรู้และประสบการณ์ดี ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการทำงานมาก ๆ ค่ะ สิ่งที่จากการเรียนปริญญาโทในครั้งนี้ ให้มากกว่าความรู้ ประสบการณ์ คือ มิตรภาพดี ๆ ระหว่างเพื่อน ๆ ร่วมรุ่น MAP 16 ที่มีทั้งเพื่อนจบบัญชีและสาขาอื่น รู้สึกยินดีมาก ๆ ที่ได้รู้จักเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ร่วมรุ่น MAP 16 และรุ่นพี่/รุ่นน้อง MAP อื่น ๆ นะคะ ตลอดระยะเวลา 2 ปี สนุกมากๆ อยากไปเรียนทุกวัน อยากเจอเพื่อนๆ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปด้วยกัน สุดท้ายขอขอบคุณพี่ ๆ โครงการฯ ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการเรียนในยุค Covid มาก ๆ ค่ะ

อริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์


alumni2


การได้มีโอกาสรับฟังการนำเสนอและมุมมองที่แตกต่างจากการที่ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ ทำให้ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพและทำให้มีความมั่นในการทำงานมากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณโครงการ MAP ที่ให้โอกาส การได้เข้าเรียนที่โครงการฯ นอกจากได้ความรู้มาตรฐานการบัญชีแล้ว ก็ยังได้ความรู้อีกหลากหลายด้าน ทั้งทางด้านการบริหาร กฎหมายภาษี และการวิเคราะห์งบการเงิน จากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิหลาย ๆ ท่าน ทำให้ได้มุมมองการทำงานที่หลากหลาย สามารถนำไปพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การได้มีโอกาสรับฟังการนำเสนอและมุมมองที่แตกต่างจากการที่ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ ทำให้ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพและทำให้มีความมั่นในการทำงานมากยิ่งขึ้น รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MAP ค่ะ

รุ่งทิวา เลาวิลาศ


alumni3


การได้เข้ามาศึกษาในโครงการ MAP ทำให้ได้รับความรู้เชิงลึกในด้านบัญชี ภาษี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในองค์กร

การได้เข้ามาศึกษาในโครงการ MAP ทำให้ได้รับความรู้เชิงลึกในด้านบัญชี ภาษี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในองค์กร รวมถึงยังได้ประสบการณ์มากมายจากการได้เรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ที่หลากหลาย ต่างอาชีพ ต่างอายุ ได้มีการแชร์ประสบการณ์ ความรู้ ความคิด ร่วมกัน และเพื่อน ๆ ที่น่ารักยังได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างดีตลอดการศึกษา :)

สาริสา นันทุรัตน์


alumni4


The course content was excellent and the delivery method fitted in very well with my work schedule.

Thank you to the MAP program and all its staff for your support and learning opportunities. The course content was excellent and the delivery method fitted in very well with my work schedule.

อนัญญา จงสงวน


alumni0

02-613-2198, 02-226-4510
All Rights Reserved Thammasat Business School