banner5
Master of Accounting Program - MAP

สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner0
banner1
Master of Accounting Program - MAP

เป้าหมายของโครงการฯ คือ การสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก โดยเน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner2
Master of Accounting Program - MAP

สร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก

banner3
Master of Accounting Program - MAP

เน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ

banner4
Master of Accounting Program - MAP

ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ

banner5
Master of Accounting Program - MAP

สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner0

ทัศนคติดีๆ

ที่นักศึกษามีต่อโครงการฯ
ดูทั้งหมด


ขอบคุณโครงการ MAP ที่ทำให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อทางด้านบัญชี ทำให้ได้ความรู้จากคณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ ได้พบมิตรภาพดี ๆ จากเพื่อน ๆ

ขอบคุณโครงการ MAP ที่ทำให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อทางด้านบัญชี ทำให้ได้ความรู้จากคณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ ได้พบมิตรภาพดี ๆ จากเพื่อน ๆ และการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ

นันทิพร กลิ่นเกลา


alumni4


เห็นมุมมองของสายงานด้านบัญชีที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

รู้สึกเหมือนได้เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเอง ทำให้เห็นมุมมองของสายงานด้านบัญชีที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ รวมถึงการได้ฝึกสกิลในการ Presentation ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง อยากขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน เพื่อน ๆ ร่วมคลาสเรียน และพี่ ๆ โครงการฯ ทุกคนมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

จุฬาลักษณ์ พันธหงษ์


alumni0


ขอบคุณโครงการ MAP ที่ได้เปิดโอกาส ให้คนที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อในด้านนี้ ทำให้หนูได้พิสูจน์ตัวเองในหลาย ๆ เรื่อง

ก่อนอื่นเลยหนูขอขอบคุณโครงการ MAP ที่ได้เปิดโอกาส ให้คนที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อในด้านนี้ ทำให้หนูได้พิสูจน์ตัวเองในหลาย ๆ เรื่อง นอกจากวิชาความรู้และประสบการณ์ที่หนูได้รับจากท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว โครงการฯ ยังทำให้หนูได้เจอในสิ่งที่เรียกว่า มิตรภาพ การเรียนปริญญาโทที่แสนจะน่ากลัวในมุมมองของใครหลาย ๆ คน ความยากในการเรียนบัญชีจากเด็กที่ไม่ได้จบบัญชีมาก่อน และความกดดันต่าง ๆ มากมายที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาสองปี สิ่งเหล่านี้หนูจะไม่สามารถผ่านพ้นมาได้เลยถ้าไม่มีเพื่อน ๆ พี่ ๆ และพี่เจ้าหน้าที่ที่น่ารัก ที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจกันมาตลอด ขอบคุณค่ะ

นรีพร แพร่กาญจนวิจิตร


alumni1


เมื่อเราโตขึ้น แน่นอนว่าการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ในด้านอื่น ๆ ก็มีความจำเป็นมากขึ้น ผมจึงตัดสินใจหาโครงการปริญญาโทดี ๆ สักโครงการหนึ่ง ที่คิดว่าเป็นประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้กับงานได้ จึงตัดสินใจเลือกที่นี่ โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ไม่ได้จบบัญชีมาแล้วจะเรียนไหวจริง ๆ หรือ?” คงเป็นประโยคที่หลาย ๆ คนกังวลเป็นอย่างมาก หากอยากลองที่จะศึกษาต่อปริญญาโททางด้านบัญชี ผมเป็นคนหนึ่งที่จบปริญญาตรีมาทางด้านสายภาษา และไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสมาศึกษาต่อทางด้านบัญชีมาก่อน แต่เมื่อเราโตขึ้น แน่นอนว่าการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ในด้านอื่น ๆ ก็มีความจำเป็นมากขึ้น ผมจึงตัดสินใจหาโครงการปริญญาโทดี ๆ สักโครงการหนึ่ง ที่คิดว่าเป็นประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้กับงานได้ จึงตัดสินใจเลือกที่นี่ โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สิ่งหนึ่งที่ผมชอบคือ ส่วนผสมของหลักสูตรที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาวิชาทางบัญชี เช่น มาตรฐานการบัญชี การบริหารทางด้านบัญชีและการเงิน เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็น CFO ที่มีคุณภาพในอนาคต วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร ทั้งในประมวลรัษฎากรและอนุสัญญาภาษีซ้อน และยังมีวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหาร เช่น การบริหารความเสี่ยงและการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ ซึ่งบอกได้เลยว่าสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานได้จริง และเป็นความรู้ที่ผู้บริหารพึงมีในยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ที่สำคัญไปกว่านั้น เนื้อหาเหล่านี้สอนโดยคณาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี รวมไปถึงวิทยากรจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่จะแบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งโอกาสที่จะได้รับความรู้เชิงประสบการณ์ตรงแบบนี้มีน้อยมาก สำหรับพี่ ๆ และน้อง ๆ ทุกคนที่ไม่ได้จบปริญญาตรีบัญชี และมีความกังวลว่าจะเรียนไหวหรือไม่ สำหรับผม โครงการ MAP เป็นเสมือนครอบครัวหนึ่งที่ช่วยเหลือกันอยู่เสมอ เพื่อน ๆ ร่วมชั้นมักช่วยเหลือกันในเรื่องของการเรียนและเรื่องอื่น ๆ เหมือนครอบครัว การทำงานกลุ่มก็เช่นกัน ผู้ที่ไม่จบบัญชีอาจมีความคิดที่หลากหลายและมุมมองใหม่ ๆ ทำให้งานกลุ่มมีความน่าสนใจ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ก็ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทุกคน ในการประสานงานให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำอย่างเต็มความสามารถ ขอขอบคุณโครงการ MAP ที่ได้ให้โอกาสผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ รวมถึงคณาจารย์ เจ้าหน้าที่โครงการฯ และพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ทุกคนที่ได้พบเจอ และผมขอแนะนำให้ทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว MAP กันนะครับ โครงการฯ คุณภาพแบบนี้ไม่รู้จะไปหาจากไหนแล้วครับ

ภรัณยู วิตนากร


alumni2


ความรู้ที่ได้รับสำหรับการเรียนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขทางสายบัญชีอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี และน่าสนใจมาก ๆ อีกด้วยโดยเฉพาะวิชา Controllership & Forensic Accounting

รู้สึกประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MAP ที่ครั้งหนึ่งเรากล้าที่จะเปิดโอกาสให้ตนเองได้เข้ามาศึกษาต่อในโครงการนี้ ซึ่งความรู้ที่ได้รับสำหรับการเรียนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขทางสายบัญชีอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชี และน่าสนใจมาก ๆ อีกด้วยโดยเฉพาะวิชา Controllership & Forensic Accounting ที่สามารถนำไปใช้กับงานของตนเองได้อย่างรอบด้านมากที่สุด ด้วยหลักสูตรเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และท้ายนี้ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ช่วยติววิชา Finance และวิชาภาษีอากรด้วยครับ ที่ทำให้การเรียนผ่านไปได้ด้วยดีครับ

อนุกูล นพคุณเจริญชัย


alumni3


ขอบคุณโครงการ MAP ที่ทำให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อทางด้านบัญชี ทำให้ได้ความรู้จากคณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ ได้พบมิตรภาพดี ๆ จากเพื่อน ๆ

ขอบคุณโครงการ MAP ที่ทำให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อทางด้านบัญชี ทำให้ได้ความรู้จากคณาจารย์ที่มากด้วยประสบการณ์ ได้พบมิตรภาพดี ๆ จากเพื่อน ๆ และการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ

นันทิพร กลิ่นเกลา


alumni4


เห็นมุมมองของสายงานด้านบัญชีที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

รู้สึกเหมือนได้เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวเอง ทำให้เห็นมุมมองของสายงานด้านบัญชีที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ รวมถึงการได้ฝึกสกิลในการ Presentation ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง อยากขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน เพื่อน ๆ ร่วมคลาสเรียน และพี่ ๆ โครงการฯ ทุกคนมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

จุฬาลักษณ์ พันธหงษ์


alumni0

02-613-2198, 02-226-4510
All Rights Reserved Thammasat Business School