banner5
Master of Accounting Program - MAP

สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner0
banner1
Master of Accounting Program - MAP

เป้าหมายของโครงการฯ คือ การสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก โดยเน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner2
Master of Accounting Program - MAP

สร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก

banner3
Master of Accounting Program - MAP

เน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ

banner4
Master of Accounting Program - MAP

ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ

banner5
Master of Accounting Program - MAP

สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner0

ทัศนคติดีๆ

ที่นักศึกษามีต่อโครงการฯ
ดูทั้งหมด


ขอบคุณโครงการ MAP ที่ได้เปิดโอกาส ให้คนที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อในด้านนี้ ทำให้หนูได้พิสูจน์ตัวเองในหลาย ๆ เรื่อง

ก่อนอื่นเลยหนูขอขอบคุณโครงการ MAP ที่ได้เปิดโอกาส ให้คนที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อในด้านนี้ ทำให้หนูได้พิสูจน์ตัวเองในหลาย ๆ เรื่อง นอกจากวิชาความรู้และประสบการณ์ที่หนูได้รับจากท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว โครงการฯ ยังทำให้หนูได้เจอในสิ่งที่เรียกว่า มิตรภาพ การเรียนปริญญาโทที่แสนจะน่ากลัวในมุมมองของใครหลาย ๆ คน ความยากในการเรียนบัญชีจากเด็กที่ไม่ได้จบบัญชีมาก่อน และความกดดันต่าง ๆ มากมายที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาสองปี สิ่งเหล่านี้หนูจะไม่สามารถผ่านพ้นมาได้เลยถ้าไม่มีเพื่อน ๆ พี่ ๆ และพี่เจ้าหน้าที่ที่น่ารัก ที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจกันมาตลอด ขอบคุณค่ะ

นรีพร แพร่กาญจนวิจิตร


alumni4


ขอบคุณโครงการ MAP ที่ทำให้ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในด้านบัญชี ทำให้ได้รับความรู้มากมายจากอาจารย์ และได้พบกับมิตรภาพดี ๆ จากเพื่อน ๆ พี่ ๆ

ขอบคุณโครงการ MAP ที่ทำให้ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในด้านบัญชี ทำให้ได้รับความรู้มากมายจากอาจารย์ และได้พบกับมิตรภาพดี ๆ จากเพื่อน ๆ พี่ ๆ และขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่โครงการฯ ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ค่ะ

พรนภัส หวังดิลก


alumni0


โครงการ MAP เป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการนำเสนอ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ การทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อน ๆ ในห้องเรียน ได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง

โครงการ MAP เป็นโครงการที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้กับผม โดยเฉพาะด้านการนำเสนอ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ การทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อน ๆ ในห้องเรียน ได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง ทำให้มองเห็นภาพรวมที่ชัดขึ้น และเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับตัวเอง (ชอบมากโดยเฉพาะวิชา controller) รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MAP ครับ

วีรสันต์ เข็มมณี


alumni1


MAP เป็นหลักสูตรที่เตรียมพร้อมให้กับนักบัญชีที่จะก้าวไปสู่ผู้บริหารในสายงานบัญชีทุกสาขา ถึงระดับ CFO ขององค์กร

MAP เป็นหลักสูตรที่เตรียมพร้อมให้กับนักบัญชีที่จะก้าวไปสู่ผู้บริหารในสายงานบัญชีทุกสาขา ถึงระดับ CFO ขององค์กร โดยคณะอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถแนวหน้าของประเทศ อีกทั้งมีอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นระดับผู้ปฏิบัติงานและระดับผู้บริหาร ที่มาแชร์ความรู้และประสบการณ์จริง ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ ทำให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้ ได้ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและกรณีศึกษาของจริง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตการทำงาน

เรืออากาศตรี พชร ชำนาญไพร


alumni2


บ้าน MAP หลังนี้เปิดโอกาสให้กับทุกความแตกต่าง ไม่ว่าคุณจะจบศาสตร์ใดมา เพียงแค่คุณอยากรู้ในศาสตร์ของบัญชี และมีความพยายามที่จะเรียนรู้

คุณเคยได้ยินประโยคที่ว่า "เราควรมีพื้นที่ให้กับทุกความแตกต่าง ตราบเท่าที่ความแตกต่างนั้นไม่ได้ทำร้ายใคร" หรือเปล่า? โครงการ MAP เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของพื้นที่ที่รวมความแตกต่างเอาไว้ การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะที่ทำงาน ห้องเรียน หรือแม้แต่การพูดคุยกับคนอื่นในร้านแกาแฟ แต่หลายครั้งที่เราถูกกำหนดไว้แค่ในกรอบของการเรียนรู้ เพียงเพราะเราไม่มีคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่ง หรือเพียงเพราะคุณไม่เหมือนคนอื่น แต่บ้าน MAP หลังนี้เปิดโอกาสให้กับทุกความแตกต่าง ไม่ว่าคุณจะจบศาสตร์ใดมา เพียงแค่คุณอยากรู้ในศาสตร์ของบัญชี และมีความพยายามที่จะเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนในคลาสมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ทำให้ผู้เรียนได้ความรู้ ไปพร้อมกับเรียนรู้ที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นที่แตกต่าง "All differences deserve space in the same boundary because SUBSTANCE OVER FORM" 😉

สุภัควี พินทุเสน


alumni3


ขอบคุณโครงการ MAP ที่ได้เปิดโอกาส ให้คนที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อในด้านนี้ ทำให้หนูได้พิสูจน์ตัวเองในหลาย ๆ เรื่อง

ก่อนอื่นเลยหนูขอขอบคุณโครงการ MAP ที่ได้เปิดโอกาส ให้คนที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อในด้านนี้ ทำให้หนูได้พิสูจน์ตัวเองในหลาย ๆ เรื่อง นอกจากวิชาความรู้และประสบการณ์ที่หนูได้รับจากท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว โครงการฯ ยังทำให้หนูได้เจอในสิ่งที่เรียกว่า มิตรภาพ การเรียนปริญญาโทที่แสนจะน่ากลัวในมุมมองของใครหลาย ๆ คน ความยากในการเรียนบัญชีจากเด็กที่ไม่ได้จบบัญชีมาก่อน และความกดดันต่าง ๆ มากมายที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาสองปี สิ่งเหล่านี้หนูจะไม่สามารถผ่านพ้นมาได้เลยถ้าไม่มีเพื่อน ๆ พี่ ๆ และพี่เจ้าหน้าที่ที่น่ารัก ที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจกันมาตลอด ขอบคุณค่ะ

นรีพร แพร่กาญจนวิจิตร


alumni4


ขอบคุณโครงการ MAP ที่ทำให้ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในด้านบัญชี ทำให้ได้รับความรู้มากมายจากอาจารย์ และได้พบกับมิตรภาพดี ๆ จากเพื่อน ๆ พี่ ๆ

ขอบคุณโครงการ MAP ที่ทำให้ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในด้านบัญชี ทำให้ได้รับความรู้มากมายจากอาจารย์ และได้พบกับมิตรภาพดี ๆ จากเพื่อน ๆ พี่ ๆ และขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่โครงการฯ ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ค่ะ

พรนภัส หวังดิลก


alumni0

02-613-2198, 02-226-4510
All Rights Reserved Thammasat Business School