banner4
Master of Accounting Program - MAP

สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner0
Master of Accounting Program - MAP

เป้าหมายของโครงการฯ คือ การสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก โดยเน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner1
Master of Accounting Program - MAP

สร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก

banner2
Master of Accounting Program - MAP

เน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ

banner3
Master of Accounting Program - MAP

ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ

banner4
Master of Accounting Program - MAP

สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง

banner0
Master of Accounting Program - MAP

เป้าหมายของโครงการฯ คือ การสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการบัญชีในเชิงลึก โดยเน้นการสอนองค์ความรู้ทางทฤษฎี พร้อมการฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ ขณะเดียวกันก็ผสมผสานการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างขวาง


ทัศนคติดีๆ

ที่นักศึกษามีต่อโครงการฯ
ดูทั้งหมด


ขอบคุณคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ที่มีหลักสูตรที่ให้ทั้งหลักการวิชาชีพและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรในสายอาชีพ รู้ลึก เชียวชาญ เก่งจริง ค่ะ

MAP เป็นประสบการณ์ที่ดี มีเพื่อน มีพี่ มีน้องที่น่ารัก ได้เรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ ต้องขอบคุณคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ที่มีหลักสูตรที่ให้ทั้งหลักการวิชาชีพและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรในสายอาชีพ รู้ลึก เชียวชาญ เก่งจริง ค่ะ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน และขอบคุณเจ้าหน้าที่ของ MAP ทุกท่านค่ะ

วรรณา ชวนประสงค์


alumni4


MAP is not just an educational program to me but more like a family, ready to encourage, support, assist, and push one another to achieve success, and yes, we finally nailed it.

First and foremost, I'd would like to state unequivocally that enrolling in the Master of Accounting Program (MAP) at Thammasat University was a right decision for me. MAP fosters a broader perspective, analytical thinking, and knowledge integration from various relevant sciences, allowing us to make better decisions and use them appropriately in present or future profession. Furthermore, MAP gave us the opportunity to meet many new people, many of whom became friends for life, colleagues, mentors, sisters and brothers. So, MAP is not just an educational program to me but more like a family, ready to encourage, support, assist, and push one another to achieve success, and yes, we finally nailed it. As the class president, I'd like to use this opportunity to express my gratitude to the professors, faculty members for pulling together to deliver a quality graduate degree program that included not only academic knowledge of accounting standards and financial reporting standards, but also business law and regulation, revenue codes, risk management, and business communication skills. Thank you to all of the administrators and support staff for your dedication to positively influence us to strive in our studies and for responding to queries almost instantly, whether on weekends, late at night, or early in the morning. I greatly appreciated your effort in easing our anxiety although sometimes it didn’t work. HAHAHA.

สุพีรณัฐ จรัสวัฒนาวรรณ


alumni0


ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย ได้เจอเพื่อน ๆ ที่ไม่รู้จักเลย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บรรยากาศในห้องเรียนจริง ๆ ดีมาก

ย้อนกลับเมื่อ 2 ปีก่อน เราไม่อยากสอบ CPA แต่จะต้องทำอะไรสักอย่าง ไม่อยากเสียเวลา จึงตัดสินใจเรียนปริญญาโท ซึ่งปีแรกที่ได้เรียน ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย ได้เจอเพื่อน ๆ ที่ไม่รู้จักเลย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บรรยากาศในห้องเรียนจริง ๆ ดีมาก ได้คุยกับเพื่อนหลายคน ฟังอาจารย์แบบไม่หลุด แต่น่าเสียดายที่สุดเป็นช่วงที่เจอโควิดในช่วงปลายปีของปี 1 ซึ่งลากยาวมาจนถึงจบปี 2 ที่จะต้องมาเรียนออนไลน์แทน มันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากจริง ๆ สุดท้ายนี้ อยากขอบคุณเพื่อนหลาย ๆ คนที่เราคุยด้วยบ่อย ๆ ที่ช่วยเหลือ แบ่งปันความรู้

วลัยพร ยอดเพชร


alumni1


มากกว่าความรู้ ประสบการณ์ คือ มิตรภาพดี ๆ

ขอขอบพระคุณอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่มอบความรู้และประสบการณ์ดี ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการทำงานมาก ๆ ค่ะ สิ่งที่จากการเรียนปริญญาโทในครั้งนี้ ให้มากกว่าความรู้ ประสบการณ์ คือ มิตรภาพดี ๆ ระหว่างเพื่อน ๆ ร่วมรุ่น MAP 16 ที่มีทั้งเพื่อนจบบัญชีและสาขาอื่น รู้สึกยินดีมาก ๆ ที่ได้รู้จักเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ร่วมรุ่น MAP 16 และรุ่นพี่/รุ่นน้อง MAP อื่น ๆ นะคะ ตลอดระยะเวลา 2 ปี สนุกมากๆ อยากไปเรียนทุกวัน อยากเจอเพื่อนๆ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปด้วยกัน สุดท้ายขอขอบคุณพี่ ๆ โครงการฯ ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการเรียนในยุค Covid มาก ๆ ค่ะ

อริชภัสร์ จิระปราสิทธิ์


alumni2


ได้ความรู้แน่น ๆ และรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้

สำหรับเรื่องการเรียนในโครงการปริญญาโททางการบัญชีนั้น ได้ความรู้แน่น ๆ และรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่พยายามถ่ายทอดความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับพวกเรา โดยเฉพาะ อาจารย์วิภาดา ตันติประภา ผู้อำนวยการโครงการฯ และพี่โครงการฯ ทุกคน ที่คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่อง ต้องขอบคุณที่แห่งนี้ ที่ทำให้นาวได้รู้จักกับเพื่อนทุกคน ต่างคนทำงานหลากหลายสายอาชีพ ไม่ได้มีแค่บัญชี บางคนสนิทมาก บางคนไม่ค่อยสนิท แต่อย่างน้อยเราเคยได้พูดคุยกัน ส่งรอยยิ้มและความรู้สึกดี ๆ ให้กันเสมอเมื่อเจอกัน ถึงแม้เวลาที่ผ่านมาจะไม่ยาวมาก แต่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญและดีมาก ๆ ได้มิตรภาพดี ๆ จากเพื่อนทุกคน หวังว่าความทรงจำนี้จะอยู่กับเราตลอดไป <3

ชนาธิป เพียงโงก


alumni3


ขอบคุณคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ที่มีหลักสูตรที่ให้ทั้งหลักการวิชาชีพและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรในสายอาชีพ รู้ลึก เชียวชาญ เก่งจริง ค่ะ

MAP เป็นประสบการณ์ที่ดี มีเพื่อน มีพี่ มีน้องที่น่ารัก ได้เรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ ต้องขอบคุณคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ที่มีหลักสูตรที่ให้ทั้งหลักการวิชาชีพและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรในสายอาชีพ รู้ลึก เชียวชาญ เก่งจริง ค่ะ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน และขอบคุณเจ้าหน้าที่ของ MAP ทุกท่านค่ะ

วรรณา ชวนประสงค์


alumni4


MAP is not just an educational program to me but more like a family, ready to encourage, support, assist, and push one another to achieve success, and yes, we finally nailed it.

First and foremost, I'd would like to state unequivocally that enrolling in the Master of Accounting Program (MAP) at Thammasat University was a right decision for me. MAP fosters a broader perspective, analytical thinking, and knowledge integration from various relevant sciences, allowing us to make better decisions and use them appropriately in present or future profession. Furthermore, MAP gave us the opportunity to meet many new people, many of whom became friends for life, colleagues, mentors, sisters and brothers. So, MAP is not just an educational program to me but more like a family, ready to encourage, support, assist, and push one another to achieve success, and yes, we finally nailed it. As the class president, I'd like to use this opportunity to express my gratitude to the professors, faculty members for pulling together to deliver a quality graduate degree program that included not only academic knowledge of accounting standards and financial reporting standards, but also business law and regulation, revenue codes, risk management, and business communication skills. Thank you to all of the administrators and support staff for your dedication to positively influence us to strive in our studies and for responding to queries almost instantly, whether on weekends, late at night, or early in the morning. I greatly appreciated your effort in easing our anxiety although sometimes it didn’t work. HAHAHA.

สุพีรณัฐ จรัสวัฒนาวรรณ


alumni0

02-613-2198, 02-226-4510
All Rights Reserved Thammasat Business School