โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

กิจกรรมนักศึกษา

 • คลิปแนะนำโครงการฯ โดยศิษย์เก่า MAP

  สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะศึกษาต่อปริญญาโท และมองหาหลักสูตรการศึกษาที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จ โครงการปริญญาโททางการบัญชีอาจเป็นคำตอบของคุณ เปิดโอกาสให้ตัวคุณเองด้วยการคลิกเข้าชมคลิปแนะนำหลักสูตรจากศิษย์เก่าของโครงการฯ แล้วคุณอาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 
  ...
 • more >>
 • มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 58 ศ.(เกียรติคุณ)เกษรี ณรงค์เดช

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) นำโดย ผศ.วิภาดา ตันติประภา , รศ.จันทนา สาขากร , รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2558 แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ณ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เมื่อวันพฤหัสบดี...
 • more >>
 • คลิปแนะนำโครงการฯ โดยศิษย์เก่า MAP

  สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะศึกษาต่อปริญญาโท และมองหาหลักสูตรการศึกษาที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จ โครงการปริญญาโททางการบัญชีอาจเป็นคำตอบของคุณ เปิดโอกาสให้ตัวคุณเองด้วยการคลิกเข้าชมคลิปแนะนำหลักสูตรจากศิษย์เก่าของโครงการฯ แล้วคุณอาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 
  ...
 • more >>
 • ภาพกิจกรรมการจัดอบรม เรื่อง การอ้างอิงงานของผู้อื่นอย่างถูกต้องและการจัดทำบรรณานุกรม

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จัดอบรม เรื่อง การอ้างอิงงานของผู้อื่นอย่างถูกต้องและการจัดทำบรรณานุกรม (Citation and Reference) โดยมีรองศาสตราจารย์ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา...
 • more >>
 • ภาพกิจกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ Integrated Financial Reporting

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จัดงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ Integrated Financial Reporting โดยมีคุณอนุวัฒน์ จงยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เว...
 • more >>
 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา (8 ก.ย. 2557)

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) นำนักศึกษา รุ่นที่ 11 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557  ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทราบถึงหลักปรัญชา“เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ...
 • more >>
 • โครงการ MAP ร่วมกับ โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน จัดกิจกรรม CSR “รวมพลังทำดี ร่วมสร้างฝายเพื่อชุมชน”

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) ร่วมกับ โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) “รวมพลังทำดี ร่วมสร้างฝายเพื่อชุมชน” เมื่อวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2557  ณ โรงเรียนบ้านเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

   

  ภาพกิจกรรม

 • more >>
 • กิจกรรม CSR ปลูกปะการังชายฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

  นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี  (MAP) รุ่นที่ 8, 9, 10 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางไปทำกิจกรรม CSR ปลูกปะการังชายฝั่ง ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 25...
 • more >>
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL