โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

กิจกรรมนักศึกษา

 • สัมมนาวิชาการ หัวข้อ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการนำ IFRS มาถือปฏิบัติในประเทศไทย

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการนำ IFRS มาถือปฏิบัติในประเทศไทย โดยมี คุณธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ และคุณอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับรายงานทางการเงิน จากส...
 • more >>
 • สัมมนาวิชาการ หัวข้อ IFRS Challenge : กรณีศึกษาของบริษัทในประเทศไทย

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ ฯ มธ. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ สัมมนาวิชาการ หัวข้อ IFRS Challenge : กรณีศึกษาของบริษัทในประเทศไทย โดยมี คุณธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้อำนวยการ ฝายกำกับบัญชีตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก...
 • more >>
 • โครงการปริญญาโททางการบัญชี ร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จัดกิจกรรม CSR "รวมพลังปลูกป่าชายเลน สร้างระบบนิเวศชายฝั่งที่ยี่งยืน"

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) ร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จัดกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) “รวมพลังปลูกป่าชายเลน สร้างระบบนิเวศชายฝั่งที่ยี่งยืน” เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2559 ณ ณ ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหว...
 • more >>
 • ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 13 และมัชฌิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 13 และมัชฌิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2559 ณ Holiday Inn Pattaya จังหวัดชลบุรี
  >> ภาพกิจกรรม <<
 • more >>
 • คลิปแนะนำโครงการฯ โดยนักศึกษารุ่นปัจจุบัน

  สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะศึกษาต่อปริญญาโท และมองหาหลักสูตรการศึกษาที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จ โครงการปริญญาโททางการบัญชีอาจเป็นคำตอบของคุณ เปิดโอกาสให้ตัวคุณเองด้วยการคลิกเข้าชมคลิปแนะนำหลักสูตรจากนักศึกษารุ่นปัจจุบัน แล้วคุณอาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
 • more >>
 • กิจกรรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ Financial Model สำหรับนักบัญชี

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ ฯ มธ. จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ Financial Model สำหรับนักบัญชี โดยมี อ.ดร.ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชย์ ฯ มธ. ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ 22, 29 กันยายน 2558 เวลา ...
 • more >>
 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานหนองแค จ.สระบุรี

  นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี  รุ่นที่ 12  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานหนองแค จ.สระบุรี  เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558
  >> ...
 • more >>
 • โครงการปริญญาโททางการบัญชี ร่วมกับ สัตหีบนาวีทีม จัดกิจกรรม CSR “รักษ์เต่า รักษ์ปะการัง รักษ์ทะเลไทย”

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) ร่วมกับ สัตหีบนาวีทีม จัดกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) “รักษ์เต่า รักษ์ปะการัง รักษ์ทะเลไทย” เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุร...
 • more >>
 • ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 12 และมัชฌิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2558

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 12 และมัชฌิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2558 ณ Holiday Inn Pattaya จังหวัดชลบุรี เพื่อแนะนำหลักสูตรของโครงการฯ แก่นักศึกษาใหม่ และทบทว...
 • more >>
 • ผศ.วิภาดา ตันติประภา ผู้อำนวยการโครงการฯ และอาจารย์อรรถพร พชรนันท์ ให้สัมภาษณ์กับรายการ"วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก" ช่องสุวรรณภูมิ

  ผศ.วิภาดา ตันติประภา ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางการบัญชี(MAP) มธ. และอาจารย์อรรถพร พชรนันท์ ให้สัมภาษณ์กับรายการ"วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก" ช่องสุวรรณภูมิโดย ผศ.วิภาดา ได้ให้คำแนะนำหลักสูตร โครงการปริญญาโททางการบัญชี(MAP) มธ. รวมถึงรายละเอียดในการรับสมัคร...
 • more >>
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL