โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

กิจกรรมนักศึกษา

ภาพกิจกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ Integrated Financial Reporting

โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จัดงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ Integrated Financial Reporting โดยมีคุณอนุวัฒน์ จงยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 09.00-12.15 น.  ณ ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ภาพกิจกรรม

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL