โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

กิจกรรมนักศึกษา

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 58 ศ.(เกียรติคุณ)เกษรี ณรงค์เดช

โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) นำโดย ผศ.วิภาดา ตันติประภา , รศ.จันทนา สาขากร , รศ.กอบแก้ว รัตนอุบล และเจ้าหน้าที่โครงการฯ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2558 แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ณ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557


ภาพกิจกรรม

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL