โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

ผศ.วิภาดา ตันติประภา ผู้อำนวยการโครงการฯ และอาจารย์อรรถพร พชรนันท์ ให้สัมภาษณ์กับรายการ"วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก" ช่องสุวรรณภูมิ

ผศ.วิภาดา ตันติประภา ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางการบัญชี(MAP) มธ. และอาจารย์อรรถพร พชรนันท์ ให้สัมภาษณ์กับรายการ"วิเคราะห์เศรษฐกิจโลก" ช่องสุวรรณภูมิ

โดย ผศ.วิภาดา ได้ให้คำแนะนำหลักสูตร โครงการปริญญาโททางการบัญชี(MAP) มธ. รวมถึงรายละเอียดในการรับสมัคร และในส่วนของอาจารย์อรรถพรก็ได้ให้ความรู้ในเรื่องของภาษีที่โครงการฯ มีการเปิดสอน ซึ่งอาจารย์ท่านเป็นนักวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญในด้านบัญชีและภาษี

 

ขณะนี้โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 "รอบที่ 2" ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 58 (ยื่นผลคะแนนได้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 58)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://gradreg.tbs.tu.ac.th

 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL