โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 4 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 55 ราย ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 – 16:00 น. ซึ่งการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการในรูปแบบทางไกล(Online) โดยใช้โปรแกรม "Zoom Meeting" ตามรายชื่อประกาศฯ แนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าโปรแกรมมารายงานตัว เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ตามลำดับ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปี 2564 <<< Click

* โครงการฯ ได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อดำเนินการเพิ่มเติม ทาง E-Mail ตามที่เคยให้ไว้ตอนลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 02-613-2198, 095-124-0106 หรือ Inbox Facebook ของโครงการฯ

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL