โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

โครงการปริญญาโททางการบัญชี ร่วมกับ สัตหีบนาวีทีม จัดกิจกรรม CSR “รักษ์เต่า รักษ์ปะการัง รักษ์ทะเลไทย”

โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) ร่วมกับ สัตหีบนาวีทีม จัดกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) “รักษ์เต่า รักษ์ปะการัง รักษ์ทะเลไทย” เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

>> ภาพกิจกรรม <<

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL