โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

 • รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (1 ก.ย. 56 - 6 ม.ค. 57)

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา (ไม่จำกัดสาขา) ประจำปีการศึกษา 2557  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2556 - 6 ม.ค. 2557 ที่Link รับสมัคร http://gradreg.bus.tu.ac.th ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ท...
 • more >>
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 10 และมัชฌิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2556 (4-6 พ.ค. 2556)

  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 10 และมัชฌิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2556 (4-6 พ.ค. 2556)

 • more >>
 • ประกาศรับสมัครโครงการ Extension Program 2013

  ประกาศรับสมัครโครงการ Extension Program 2013

 • more >>
 • กิจกรรมฟังธรรมะนอกสถานที่ ณ วัดวะภูแก้ว จ.นครราชสีมา


  โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. ได้จัดกิจกรรมฟังธรรมะนอกสถานที่ ณ วัดวะภูแก้ว จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา AC653 Learning Psychology in Business World โดยการจั...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2)

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) ตาม link ที่แนบ

 • more >>
 • เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2 (18 ม.ค.56-15 ก.พ.56)


  โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 56 - 15 ก.พ. 56 สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2613-2198, 0-2226-4510 หรือที่ E-mail : mapoffic...
 • more >>
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL