โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ปรากฎว่ามีผู้ผ่านก...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น
  บัดนี้ โครงก...
 • more >>
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) ตั้งแต่ 15 มี.ค. - 31 พ.ค. 62

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)ผ่านระบบออนไลน์ www.grad.tbs.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 62
  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้น...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการสอบสัมภ...
 • more >>
 • สมัครเรียน MAP ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) สมัครสอบ Smart II และ TU-GET รอเลยจ้าาาาา

 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น
  บัดนี้ โครงการปริญญา...
 • more >>
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562ผ่านระบบออนไลน์ www.grad.tbs.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62
  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียนเป...
 • more >>
 • มีผลสอบ Smart II และ TU-GET แล้วหรือยัง?

 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ปรากฎว่ามีผู้ผ่านกา...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่2)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น
  บัดนี้ โครงก...
 • more >>
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL