โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2558 "รอบที่ 2" (1 ก.พ. - 31 มี.ค. 58)

โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 "รอบที่ 2" ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 58 (ยื่นผลคะแนนได้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 58)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://gradreg.tbs.tu.ac.th/


หลักฐานการรับสมัคร
1. ผลคะแนน SMART-II (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี)
2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนา Transcript


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ โทร. 02-613-2198, 02-226-4510 หรือ Email :map@tbs.tu.ac.th

 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL