โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา

นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี  (MAP) รุ่นที่ 10  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ)  จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556

 ICHITAN_1.jpg

ภาพบรรยากาศ

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL