โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ประกาศรับสมัครโครงการ Extension Program 2013

โครงการนักศึกษาภาคสมทบ (Extension Program) ของโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ หรือพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ทางด้าน IFRS และTax Planning สำหรับผู้ที่ต้องการความรู้เฉพาะบางวิชาเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษา ภาคที่ 1/2556 ตั้งแต่บัดนี้-14 พ.ค. 2556 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2613-2198, 0-2226-4510

PR_map2013-01_(1).jpg

รายละเอียดเพิ่มเติม

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL