โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 – 14 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 72 ราย ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 08:00 – 16:00 น. ซึ่งการสอบสัมภาษณ์จะดำเนินการในรูปแบบทางไกล(Online) โดยใช้โปรแกรม "Zoom Meeting" ตามรายชื่อประกาศฯ แนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าโปรแกรมมารายงานตัว เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. หรือ 13.00 น. ตามลำดับ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปี 2563 (รอบที่ 2) <<< Click

* โครงการฯ ได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง E-Mail ตามที่เคยให้ไว้ตอนลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 02-613-2198, 095-124-0106 หรือ Inbox Facebook ของโครงการฯ 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL