โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

         ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 – 31 มีนาคม 2558 เรียบร้อยแล้วนั้น

         บัดนี้ โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จะทำการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 16 ราย ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 16:00 – 21:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 500 คณะพาณิชย์ฯ (ท่าพระจันทร์) ตามรายชื่อประกาศฯ แนบท้ายนี้

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปี 2558 (รอบที่ 2)

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL