โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ประกาศ! คณะพาณิชย์ฯ มธ. จัดสอบ TU-GET (รอบพิเศษ)

คณะพาณิชย์ฯ มธ. จัดสอบ TU-GET (รอบพิเศษ) โดยจัดสอบ 2 ครั้ง 
- รอบแรก 25 ธ.ค. 57 - 12 ม.ค. 58
- รอบสอง 25 ธ.ค. 57 - 19 ม.ค. 58

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางการบัญชี แต่สมัครสอบ TU-GET ไม่ทันในรอบปกติ สามารถสมัครสอบได้ในรอบพิเศษนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ภาพด้านล่างนี้

 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL