โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: การได้มีโอกาสเรียนที่ MAP สำหรับคนที่ไม่จบบัญชี เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น ทำให้รู้และเข้าใจมุมมองทางการบัญชี และยังได้รู้เรื่องภาษีอากรสำหรับเอาไปต่อยอดในการทำงาน

การได้มีโอกาสมาเรียนโครงการ MAP สำหรับคนที่ไม่จบบัญชีอย่างดิฉัน เป็นการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขวางมากขึ้น ทำให้รู้และเข้าใจมุมมองทางการบัญชี การเรียนตลอดระยะเวลา 2 ปีนี้ ทำให้มีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น และสามารถประสานงานกับฝ่ายบัญชีได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนั้นยังมีความรู้เรื่องภาษีอากรสำหรับเอาไปต่อยอดในการทำงานอีกด้วย

สุทธินี  คลังจันทร์
พนักงานวิเคราะห์
ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL