โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: มั่นใจได้ว่าเรียนที่ MAP เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการบัญชี

เลือกเรียนที่นี่ เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี อีกทั้งคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ มีเพื่อนร่วมชั้นหลากหลายอาชีพทำให้เป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนความรู้ จึงมั่นใจได้ว่าเรียนที่ MAP เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการบัญชีค่ะ

วลัยลักษณ์ สุวรรณวลัยกร
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส
PricewaterhouseCoopers Co., Ltd.

 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL