โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารนั้น ยิ่งมีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีมาก การบริหารงานก็จะมองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น

การเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารองค์กรนั้น หนึ่งในทักษะที่จำเป็นต้องมีคือความรู้ด้านบัญชี ยิ่งมีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีมากแค่ไหน การบริหารงานก็จะมองเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเวลาตรวจบัญชีเราจะเข้าใจรายละเอียดได้อย่างชัดเจน ว่ามีจุดบกพร่องตรงไหน ควรจะแก้ไขหรือพัฒนาตรงไหนได้บ้าง โดยเฉพาะเรื่องของภาษีที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและหนีไม่พ้น ผมมองว่านี่เป็นความแตกต่างของผู้บริหารองค์กรที่มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี กับไม่มี หรือมีน้อย

สำหรับปริญญาโททางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจเข้าเรียนต่อปริญญาโท ไม่ว่าจะจบปริญญาตรีจากสาขาไหน เพราะทางโครงการจะมีการสอนพื้นฐานก่อนเปิดเรียนจริง และหลักสูตรที่นี่ไม่ได้ยากอย่างที่คิด เน้นการนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง มีการยกตัวอย่างให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันมาเป็นกรณีศึกษาจากทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์เฉพาะด้าน และเหนืออื่นใดสิ่งที่ผมได้นอกเหนือจากบทเรียนในห้องเรียนนั้น คือมิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมโครงการ เพื่อนร่วมคณะฯ และจากคณาจารย์ทุกท่าน

ผมภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันนี้ครับ

ปวริศ ธนเหลืองอร่าม

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ภัทรศรี จำกัด

ผู้ประกอบการ - รับเหมาก่อสร้าง

 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL