โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: หากคิดว่าการเรียนที่นี่ มุ่งเน้นแต่การให้ความรู้ที่แตกฉานเชิงบัญชีเท่านั้น “คุณคิดผิดแล้ว” หลักสูตร MAP ได้ถูกออกแบบมาให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาจะกลายเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างรอบด้านสำหรับผู้บริหารคนหนึ่งพึงมี

ถ้าถามผมว่า “ทำไมถึงมาเรียนปริญญาโททางการบัญชี (MAP) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” คงต้องตอบว่า เพราะหลักสูตร MAP เป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับสำหรับคนในแวดวงการบัญชี แต่ครั้นเมื่อได้เข้ามาสัมผัสในฐานะนักศึกษาของโครงการฯ ทำให้รู้ว่าสิ่งที่ได้รับนั้นมากกว่าที่คิดไว้นัก นอกจากประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆ ท่านแล้ว ยังได้รับแง่คิดในการทำงาน การฝึกทำงานเป็นทีม และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตการทำงานต่อไปในอนาคตของนักศึกษา

ข้อดีข้อหนึ่งของ MAP คือ การเปิดรับนักศึกษาที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการบัญชีมาโดยตรง ซึ่งในกลุ่มของผมที่ทำงานร่วมกันมาสองปีเต็ม มีนักศึกษาที่จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ถึง 2 คน ครั้งแรกผมเป็นกังวัลเกรงว่าน้องๆ จะไหวมั้ย จะทันมั้ย แต่บอกได้เลยว่ากลับกัน แม้จะยากในช่วงแรกของการปรับตัว แต่เมื่อพวกเขาปรับตัวเข้ากลับหลักสูตรได้แล้ว (ซึ่งต้องขอขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่โครงการทุกท่านที่ช่วยเหลือพวกผมเป็นอย่างมากในการศึกษาที่นี่) ในบางรายวิชาน้องที่จบมาจากสาขาอื่น กลับทำคะแนนได้ดีกว่าผู้ที่จบการบัญชีมาโดยตรงเสียอีก และเมื่อได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมกลับทำให้ได้เปรียบกลุ่มอื่นๆ ในเรื่องแนวคิดที่หลากหลายกว่า มองในมุมที่กว้างกว่า ซึ่งในการทำงานในชีวิตจริง เราเลือกไม่ได้หรอกว่าจะทำงานกับคนในสายวิชาชีพบัญชีเท่านั้น แต่ต้องประสานงานกับผู้ที่จบมาจากหลากหลายสาขาวิชาและสาขาอาชีพ “เปรียบเสมือนสนามทดลองการทำงานร่วมกัน ก่อนนำไปใช้จริงในชีวิตการทำงาน”

หากคุณคิดว่าการเรียนที่นี่ มุ่งเน้นแต่การให้ความรู้ที่แตกฉานเชิงบัญชีเท่านั้น “คุณคิดผิดแล้ว” ผมอาจมีความคิดเช่นนั้นก่อนที่จะเข้ารับการศึกษาที่ MAP แต่เมื่อได้เข้ามาสัมผัส กลับพบว่า หลักสูตร MAP ได้ถูกออกแบบมาให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาจะกลายเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างรอบด้านสำหรับผู้บริหารคนหนึ่งพึงมี มิใช่เพียงแต่ทางด้านการบัญชี แต่ยังทำให้นักศึกษารู้ลึกและรู้จริงในด้านการบริหารจัดการองค์กร และการภาษีอากรทั้งในประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Tax Agreement) ผมยืนยันว่าความรู้เหล่านี้ใช้ได้จริง ครั้งหนึ่งผมเคยเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับประเด็นภาษีอากรในสัญญาจัดซื้อจากต่างประเทศฉบับหนึ่ง ประเด็นที่พูดคุยกันในการประชุมนั้นเป็นประเด็นที่เคยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันระหว่างเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ในระหว่างการเรียนที่ MAP ทำให้ผมมีความมั่นใจในการชี้แจงและตอบข้อสงสัยรวมทั้งให้คำแนะนำในที่ประชุมได้เป็นอย่างดี สิ่งนี้เป็นข้อยืนยันว่า “การเรียนที่นี้ได้ผลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงานอย่างแน่นอน”

ประเด็นสุดท้ายในความรู้สึกที่ผมมีต่อโครงการ MAP คือ “ความประทับใจ” ทั้งในตัวหลักสูตร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องช่วยการศึกษาต่างๆ ที่ถูกจัดเตรียมและเอื้ออำนวยต่อการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยเป็นอย่างมาก และที่ขาดไม่ได้เลยคือคณาจารย์และเจ้าหน้าที่โครงการ MAP ทุกท่าน ที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ ดูแล ตลอดสองปีที่ผ่านมาจวบจนพวกผมสำเร็จการศึกษา ทุกครั้งที่พูดถึง MAP ผมรู้สึกดีและคิดถึงทุกครั้ง ผมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งและเป็นคนหนึ่งที่ได้จบการศึกษาจากที่นี่ “หลักสูตรปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

นาวาตรี เอกภักดิ์ ศิริวิเทศ
(นศ.MAP รุ่นที่ 12 GPA: 3.78)
Attached to Finance Purchasing Seccion, Foreign Finance Division
Naval Finance Deparment, Royal Thai Navy

 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL