โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: สำหรับผม โครงการ MAP ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานศึกษา แต่ยังเป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่นและมีความสุขทุกครั้งเมื่อนึกถึง รู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆ ที่ได้เข้ามาศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันที่มีคุณภาพแห่งนี้

ความรู้สึกก่อนที่จะเข้ามาศึกษาที่โครงการ MAP ยอมรับว่ามีความกังวลเล็กน้อยและกลัวว่าอาจจะมีปัญหาในการปรับตัว เนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางด้านบัญชีมาก่อน

แต่ความรู้สึกเหล่านี้ค่อยๆจางหายไปเรื่อยๆ ตั้งแต่วันที่สอบสัมภาษณ์ รู้สึกประทับใจมากๆ กับการสอบสัมภาษณ์ของอาจารย์ที่มีความเป็นกันเอง อาจารย์ไม่ได้เพียงแค่สอบถาม แต่ยังตอบข้อสงสัยและให้คำแนะนำต่างๆ ความประทับใจเหล่านี้จึงเป็นความรู้สึกแรกที่มีต่อโครงการ MAP

จนเมื่อได้ก้าวเข้ามาศึกษา ณ สถาบันแห่งนี้ ความรู้สึกกลัวและกังวลต่างๆก็ได้หมดไปในแต่ละวัน แต่ละคาบเรียนและแต่ละวิชา บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนมีความสนุกสนาน นักศึกษาและอาจารย์สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และความคิดเห็นได้อย่างเสรี อาจารย์ทุกท่านใจดี ถ่ายทอดความรู้และตอบข้อสงสัยอย่างถี่ถ้วน ตลอดจนให้คำแนะนำซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก

เนื้อหาในทุกวิชาสามารถนำมาประยุกต์และปรับใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านภาษี มาตราฐานบัญชี การบริหารจัดการด้านบัญชี และอื่นๆอีกมากมาย เนื่องจากหลักสูตรของโครงการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุคสมัย

นอกจากนั้นพี่ๆ เจ้าหน้าที่โครงการ MAP ยังคอยให้ความช่วยเหลือและประสานงานในทุกเรื่อง ตลอดจนให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆเป็นอย่างดี

บอกได้เลยว่าความน่ารักของอาจารย์ทุกท่าน พี่ๆโครงการที่ใจดีทุกคน เพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือกัน และบรรยากาศที่อบอุ่น ทำให้รู้สึกว่าเราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน

สำหรับผม โครงการ MAP ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานศึกษา แต่ยังเป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่นและมีความสุขทุกครั้งเมื่อนึกถึง รู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆ ที่ได้เข้ามาศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันที่มีคุณภาพแห่งนี้

อรรถสาร สุภัทธร
General Manager
บริษัท บางกอก อินไทเม็กซ์ จำกัด

 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL