โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

MAP Open House 2013 (ขอเลื่อนการจัดงานเป็นวันเสาร์ที่ 21 ธ.ค. 56)

MAP Open House 2013.jpg

** เนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมือง ณ ขณะนี้ ยังอยู่ในระหว่างการชุมนุม อาจจะทำให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานไม่สะดวกในการเดินทาง ทางโครงการฯ จึงขอเลื่อนการจัดงานจากวันที่ 15 ธันวาคม 2556 เป็นวันที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 201 คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ **

 

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

แจ้งความจำนงความร่วมงาน MAP Open House 2013

View gallery

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL