โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

โครงการ MAP จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิต MAP#9

โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 9 ในโอกาสจบการศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557  ณ ร้านอาหารเดอะวิเซนซ่า ตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ

 

ภาพบรรยากาศ

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL