โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ภาพกิจกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ Integrated Financial Reporting

โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จัดงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ Integrated Financial Reporting โดยมีคุณอนุวัฒน์ จงยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 09.00-12.15 น.  ณ ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ภาพกิจกรรม

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL