โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ภาพกิจกรรมการจัดอบรม เรื่อง การอ้างอิงงานของผู้อื่นอย่างถูกต้องและการจัดทำบรรณานุกรม

โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จัดอบรม เรื่อง การอ้างอิงงานของผู้อื่นอย่างถูกต้องและการจัดทำบรรณานุกรม (Citation and Reference) โดยมีรองศาสตราจารย์ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 18.00-21.00 น.  ณ ห้อง 214 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ภาพกิจกรรม

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL