โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (1 ก.ย. 56 - 6 ม.ค. 57)

โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา (ไม่จำกัดสาขา) ประจำปีการศึกษา 2557  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2556 - 6 ม.ค. 2557 ที่Link รับสมัคร http://gradreg.bus.tu.ac.th ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://map.bus.tu.ac.th/index.php/Admission  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2613-2198 0-2226-4510

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL