โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

2 ธ.ค. 57 งดติดต่อราชการ

เนื่องด้วยวันที่ 2 ธันวาคม 2557 จะมีพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารรักษาพระองค์ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และจะมีการปิดเส้นทางจราจรบริเวณโดยรอบสนามหลวง ซึ่งจะมีความไม่สะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงานของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทางโครงการปริญญาโททางการบัญชี(MAP) จึงของดติดต่อราชการในวันดังกล่าว

 

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL