โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาติดปีก (17 ธ.ค.56)

โครงการปริญญาโททางการบัญชีร่วมกับภาควิชาบัญชี จัดสัมมนา "เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์" ของมูลนิธิบุญชู โรจนเสถียร ในวันอังคารที่ 17 ธ.ค.56 เวลา 9.00-12.15 น. ห้อง F-337คณะพาณิชย์

*พิเศษสุด ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถเก็บชั่วโมง CPD ฟรี ในหัวข้อ Update การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2557

 


**สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 ธ.ค.56 ที่
http://www.bus.tu.ac.th/rgs/account201302/

Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL