โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

 • เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) ตั้งแต่บัดนี้ - 3 พ.ค. 64  โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) ผ่านระบบออนไลน์ www.grad.tbs.tu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 3 พ.ค. 64
  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา รับนักศึกษา 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เป็นผู้สำเ...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564


  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการสอบสัม...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564


  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 4 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้วนั้น
  บัดนี้ โครงการปริ...
 • more >>
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 4 ม.ค. 64  โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ www.grad.tbs.tu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 4 ม.ค. 64
  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา รับนักศึกษา 2 กลุ่ม ดังนี้กลุ่มที่ 1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา(หรือค...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ปรากฎว่ามีผู้ผ่านก...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 – 14 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น
  บัด...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการสอบสัมภ...
 • more >>
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พ.ค. 63

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)ผ่านระบบออนไลน์ www.grad.tbs.tu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 14 พ.ค. 63
  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียนเ...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 – 16 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้วนั้น
  บัดนี้ โครงการปริญญ...
 • more >>
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ม.ค. 63

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563ผ่านระบบออนไลน์ www.grad.tbs.tu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ม.ค. 63
  สภาวิชาชีพบัญชี พิจารณารับรองหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25611. รับรองให้เป็นปริญญาที่...
 • more >>
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL