โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

Contact Us

ที่อยู่ / เบอร์ติดต่อ

Address : ห้อง F310 ตึก 60 ปี (สำนักงานชั่วคราว) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Tell : 0-2613-2198, 0-2226-4510
Fax : 0-2623-5696
E-mail : map@tbs.tu.ac.th
ส่งข้อความหาเรา

ชื่อ-นามสกุล :

อีเมล :

เรื่อง :

ข้อความ :

 
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL