โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2)

    โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) ตาม link ที่แนบ

  • more >>
  • เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2 (18 ม.ค.56-15 ก.พ.56)


    โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 56 - 15 ก.พ. 56 สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2613-2198, 0-2226-4510 หรือที่ E-mail : mapoffic...
  • more >>
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL