โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพกับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ (17 ธ.ค. 2556)

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี ร่วมกับภาควิชาการบัญชี ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการเสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพกับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ เรื่อง Update การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2557 ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ อาคาร...
 • more >>
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาติดปีก (17 ธ.ค.56)

  โครงการปริญญาโททางการบัญชีร่วมกับภาควิชาบัญชี จัดสัมมนา "เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์" ของมูลนิธิบุญชู โรจนเสถียร ในวันอังคารที่ 17 ธ.ค.56 เวลา 9.00-12.15 น. ห้อง F-337คณะพาณิชย์

  *พิเศษสุด ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถเก็บชั่วโมง CPD ฟรี ในหัวข้อ Update การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2557


  **สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 ธ.ค.56 ที่
  http://www.bus.tu.ac.th/rgs/account201302/

 • more >>
 • MAP Open House 2013 (ขอเลื่อนการจัดงานเป็นวันเสาร์ที่ 21 ธ.ค. 56)


  ** เนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมือง ณ ขณะนี้ ยังอยู่ในระหว่างการชุมนุม อาจจะทำให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานไม่สะดวกในการเดินทาง ทางโครงการฯ จึงขอเลื่อนการจัดงานจากวันที่ 15 ธันวาคม 2556 เป็นวันที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 201 คณะพาณิชย์ฯ มธ...
 • more >>
 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา

  นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี  (MAP) รุ่นที่ 10  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ)  จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 255...
 • more >>
 • รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (1 ก.ย. 56 - 6 ม.ค. 57)

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา (ไม่จำกัดสาขา) ประจำปีการศึกษา 2557  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2556 - 6 ม.ค. 2557 ที่Link รับสมัคร http://gradreg.bus.tu.ac.th ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ท...
 • more >>
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 10 และมัชฌิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2556 (4-6 พ.ค. 2556)

  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 10 และมัชฌิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2556 (4-6 พ.ค. 2556)

 • more >>
 • ประกาศรับสมัครโครงการ Extension Program 2013

  ประกาศรับสมัครโครงการ Extension Program 2013

 • more >>
 • กิจกรรมฟังธรรมะนอกสถานที่ ณ วัดวะภูแก้ว จ.นครราชสีมา


  โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. ได้จัดกิจกรรมฟังธรรมะนอกสถานที่ ณ วัดวะภูแก้ว จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา AC653 Learning Psychology in Business World โดยการจั...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2)

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) ตาม link ที่แนบ

 • more >>
 • เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2 (18 ม.ค.56-15 ก.พ.56)


  โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 56 - 15 ก.พ. 56 สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2613-2198, 0-2226-4510 หรือที่ E-mail : mapoffic...
 • more >>
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL