โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

 • ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 11 และมัชฌิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 11 และมัชฌิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2557 ณ Ravindra Beach Resort & Spa จังหวัดชลบุรี เพื่อแนะนำหลักสูตรของโครงการฯ แก่นักศึกษาใหม่&...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 เรียบร้อยแล้วนั้น  ทางโครงการปริญญาโ...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 เรียบร้อยแล้วนั้น  ทางโครงการปริญญาโ...
 • more >>
 • เลขทะเบียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 1)

  ทางโครงการฯ ขอประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  (รอบที่ 1 ) ตามรายชื่อแนบนี้  ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาทุกคน มารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา (รายละเอียดตามประกาศฯ รับเข้าศึกษา) ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. พร้อม...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 1)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 – 8 มกราคม 2557 เรียบร้อยแล้วนั้น  ทางโครงการปริญญาโททางการบ...
 • more >>
 • รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 (1 ก.พ. 57 - 21 ก.พ. 57)

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา (ไม่จำกัดสาขา) ประจำปีการศึกษา 2557  รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2557 - 21 ก.พ. 2557 ที่Link รับสมัคร http://gradreg.bus.tu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่ม...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพกับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ (17 ธ.ค. 2556)

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี ร่วมกับภาควิชาการบัญชี ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา โครงการเสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพกับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์ เรื่อง Update การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2557 ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ อาคาร...
 • more >>
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาติดปีก (17 ธ.ค.56)

  โครงการปริญญาโททางการบัญชีร่วมกับภาควิชาบัญชี จัดสัมมนา "เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ กับคณะพาณิชย์ฯ ธรรมศาสตร์" ของมูลนิธิบุญชู โรจนเสถียร ในวันอังคารที่ 17 ธ.ค.56 เวลา 9.00-12.15 น. ห้อง F-337คณะพาณิชย์

  *พิเศษสุด ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถเก็บชั่วโมง CPD ฟรี ในหัวข้อ Update การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินปี 2557


  **สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 ธ.ค.56 ที่
  http://www.bus.tu.ac.th/rgs/account201302/

 • more >>
 • MAP Open House 2013 (ขอเลื่อนการจัดงานเป็นวันเสาร์ที่ 21 ธ.ค. 56)


  ** เนื่องด้วยสถานการณ์ทางการเมือง ณ ขณะนี้ ยังอยู่ในระหว่างการชุมนุม อาจจะทำให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานไม่สะดวกในการเดินทาง ทางโครงการฯ จึงขอเลื่อนการจัดงานจากวันที่ 15 ธันวาคม 2556 เป็นวันที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 201 คณะพาณิชย์ฯ มธ...
 • more >>
 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา

  นักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี  (MAP) รุ่นที่ 10  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ)  จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 255...
 • more >>
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL