โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1) ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น  ปรากฎว่ามี...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 15 มกราคม 2560 เรียบร้อยแล้วนั้น
  บัดนี้ โครงการปริญญา...
 • more >>
 • จัดสอบ TU-GET (รอบพิเศษ) สาหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการฯ ประจำปีการศึกษา 2560


  คณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสอบ TU-GET (รอบพิเศษ) สาหรับผู้สนใจสมัครสอบเข้าศึกษาต่อฯ ประจำปีการศึกษา 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • more >>
 • ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: เราอยากได้ความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ก็เลยเริ่มที่จะอ่านหลักสูตรของหลาย ๆ โครงการ จนกระทั่งตัดสินใจเข้าเรียนที่โครงการ MAP ของธรรมศาสตร์ เพราะชอบในหลักสูตรที่ เน้นสอนทั้งทางด้านบัญชีและภาษี

  ก่อนที่เราจะเริ่มตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโท คิดอยู่นานมากว่าจะเรียนอะไรดี เพราะบอกตัวเองเอาไว้แล้วว่า เราจะไม่เรียนปริญญาโทเพียงเพื่อปริญญา 1 ใบ ประดับ Resume เราอยากได้ความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ก็เลยเริ่มที่จะอ่านหลักสูตรของหลาย ๆ โครง...
 • more >>
 • ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: การเรียนที่ MAP ได้รับความรู้ที่คุ้มค่ามาก เพราะเนื้อหาและการเรียนการสอนเข้มข้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานจริง ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจากการทำงานก็ได้รับคำตอบ โดยเฉพาะเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีตลอดเวลา

  ความประทับใจจากการเรียน MAPการเรียนที่ MAP ได้รับความรู้ที่คุ้มค่ามาก เพราะเนื้อหาและการเรียนการสอนเข้มข้น ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการทำงานจริง รวมถึงข้อสงสัยที่เกิดขึ้นจากการทำงานก็ได้รับคำตอบจากการเรียน MAP โดยเฉพาะเรื่องภาษีที่เกี...
 • more >>
 • ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: สำหรับผม โครงการ MAP ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานศึกษา แต่ยังเป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่นและมีความสุขทุกครั้งเมื่อนึกถึง รู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆ ที่ได้เข้ามาศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันที่มีคุณภาพแห่งนี้

  ความรู้สึกก่อนที่จะเข้ามาศึกษาที่โครงการ MAP ยอมรับว่ามีความกังวลเล็กน้อยและกลัวว่าอาจจะมีปัญหาในการปรับตัว เนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางด้านบัญชีมาก่อนแต่ความรู้สึกเหล่านี้ค่อยๆจางหายไปเรื่อยๆ ตั้งแต่วันที่สอบสัมภาษณ์ รู้สึกประทับใจมากๆ กับการสอบสัมภาษณ์ขอ...
 • more >>
 • ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: ครู ควรเป็นผู้รอบรู้และหมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ หนึ่งในหลักสูตร ป.โท ที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี คือ MAP มธ. เพราะเปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบวุฒิบัญชี ได้มีโอกาสศึกษาต่อด้านบัญชีและภาษี

  ครู ควรเป็นผู้รอบรู้และหมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ หนึ่งในความรู้ที่ผมสนใจ คือ การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรด้วยข้อมูลทางบัญชีและการเงินเพื่อสร้างความยั่งยืน หนึ่งในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่สามารถตอบโจทย์ผมได้เป็นอย่างดี คือ โคร...
 • more >>
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2560 (1 ต.ค. 59 - 15 ม.ค. 60)

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบออนไลน์ www.grad.tbs.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 15 ม.ค. 60
  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเ...
 • more >>
 • Congratulations MAP 11 / TOP 5

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี ขอแสดงความยินดีกับบัญชีมหาบัณฑิตทุกท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยครั้งนี้ได้มีผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 5 ลำดับ ดังนี้
 • more >>
 • กำหนดการรับสมัครและวันสอบ TU-GET สำหรับปี 2559

  สำหรับผู้ที่สนใจสมัครศึกษาต่อโครงการปริญญาโททางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบปีการศึกษา 2560 และยังไม่มีคะแนนสอบ TU-GET สามารถตรวจสอบกำหนดการรับสมัครและวันสอบ TU-GET สำหรับปี 2559 ได้ตามรายละเอียดที่แนบมานี้รายละเอียดการสมัครสอบ TU-GET ปี 2559
  * กา...
 • more >>
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL