โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

 • สมัครเรียน MAP ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) สมัครสอบ Smart II และ TU-GET รอเลยจ้าาาาา

 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น
  บัดนี้ โครงการปริญญา...
 • more >>
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562ผ่านระบบออนไลน์ www.grad.tbs.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค. 62
  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียนเป...
 • more >>
 • มีผลสอบ Smart II และ TU-GET แล้วหรือยัง?

 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ปรากฎว่ามีผู้ผ่านกา...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่2)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น
  บัดนี้ โครงก...
 • more >>
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่2) ตั้งแต่ 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 61

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)ผ่านระบบออนไลน์ www.grad.tbs.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 61
  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการสอบสัมภ...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น
  บัดนี้ โครงการปริญญา...
 • more >>
 • ความรู้สึกของศิษย์เก่าที่มีต่อโครงการ MAP: หากคิดว่าการเรียนที่นี่ มุ่งเน้นแต่การให้ความรู้ที่แตกฉานเชิงบัญชีเท่านั้น “คุณคิดผิดแล้ว” หลักสูตร MAP ได้ถูกออกแบบมาให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาจะกลายเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างรอบด้านสำหรับผู้บริหารคนหนึ่งพึงมี

  ถ้าถามผมว่า “ทำไมถึงมาเรียนปริญญาโททางการบัญชี (MAP) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” คงต้องตอบว่า เพราะหลักสูตร MAP เป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับสำหรับคนในแวดวงการบัญชี แต่ครั้นเมื่อได้เข้ามาสัมผัสในฐานะนักศึกษาของโครงการฯ ทำให้รู้ว่าสิ...
 • more >>
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL