โครงการปริญญาโททางการบัญชี

MASTER OF ACCOUNTING PROGRAM (MAP)

News & Events

 • สัมมนาวิชาการหัวข้อ Integrated Financial Reporting (28 ก.ย. 2557)

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการของโครงการฯ ในวันที่ 28 กันยายน 2557 ณ ห้อง 201 คณะพาณิชย์ฯ มธ. (ท่าพระจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.00-12.15 น.
   
  ลงทะเ...
 • more >>
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2558 (1 ก.ย. 57 - 15 ม.ค. 58)

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี เปิดรับสมัครนักศึกษาไม่จำกัดสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบออนไลน์ www.grad.tbs.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 57 - 15 ม.ค. 58 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2613-2198 0-2226-4510 หรือ map@tbs.tu.ac.th
 • more >>
 • โครงการ MAP จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิต MAP#9

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 9 ในโอกาสจบการศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557  ณ ร้านอาหารเดอะวิเซนซ่า ตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ
   
  ภาพบรรยากาศ
 • more >>
 • Congratulations MAP 9 Top 5

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี ขอแสดงความยินดีกับบัญชีมหาบัณฑิตทุกท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยครั้งนี้ได้มีผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 5 ลำดับ ดังนี้
   
 • more >>
 • ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 11 และมัชฌิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 11 และมัชฌิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2557 ณ Ravindra Beach Resort & Spa จังหวัดชลบุรี เพื่อแนะนำหลักสูตรของโครงการฯ แก่นักศึกษาใหม่&...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 เรียบร้อยแล้วนั้น  ทางโครงการปริญญาโ...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 เรียบร้อยแล้วนั้น  ทางโครงการปริญญาโ...
 • more >>
 • เลขทะเบียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 1)

  ทางโครงการฯ ขอประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  (รอบที่ 1 ) ตามรายชื่อแนบนี้  ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาทุกคน มารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา (รายละเอียดตามประกาศฯ รับเข้าศึกษา) ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. พร้อม...
 • more >>
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการปริญญาโททางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 1)

  ตามที่โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 – 8 มกราคม 2557 เรียบร้อยแล้วนั้น  ทางโครงการปริญญาโททางการบ...
 • more >>
 • รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 (1 ก.พ. 57 - 21 ก.พ. 57)

  โครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ มธ. เปิดรับสมัครนักศึกษา (ไม่จำกัดสาขา) ประจำปีการศึกษา 2557  รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2557 - 21 ก.พ. 2557 ที่Link รับสมัคร http://gradreg.bus.tu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่ม...
 • more >>
Member Login

THAMMASAT FACULTY OF COMMERCE AND ACCOUNTANCY

โครงการปริญญาโททางการบัญชี

ห้อง 120 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-2198, 0-2226-4510 | โทรสาร 0-2623-5696 | อีเมล์ map@tbs.tu.ac.th

Our Social Media Networks :

@2010 THAMMASAT BUSINESS SCHOOL